TÈCNIQUES

 

 

FOSA A LA CERA PERDUDA

 

 


Tot el procés a la cera perduda es desenvolupa  tenint en compte dos factors:
FACTOR TECNIC, els materials i mitjans han evolucionat fins a una major qualitat a través del temps.
FACTOR ARTESÀ, aquí sempre el procés segueix un tracte artesà exclusiu per cada peça.


El procediment a la cera perduda és, sens cap dubte, el més utilitzat per la creació d’obres en bronze, donada la seva gran fiabilitat a l’hora de copiar qualsevol superfície i així poder aconseguir la millor reproducció del original.

 

 

Realització dels motlles:

 

 


L’artista crea l’original, el modela en fang, escaiola o altres materials.
El original es cobreix de silicona.
Es fan els contramotlles.
Obertura del motlle i extracció del original.

 

 

Còpia del original en cera:

 


Neteja del motlle.
Pintat del motlle en cera liquida.
Emplenat del motlle amb cera i buidat.
Extracció de la còpia en cera.

 

Repàs de la còpia de cera:

 


L’artista o bé personal qualificat i especialitzat retoca la cera.

 

 

Colades i abeuradors:

 


Estudi preliminar per la col·locació de les colades, abeuradors i sortides d’aire, doncs cada peça, quan són diferents, així ho requereix.
Col·locació de les colades i claus de subjecció pels noyos.
En la micro fusió el “enraïmat”  o formació del arbre amb múltiples peces complexes.

 


Refractari:

 

nnnnnnnnnnnn

 


Revestiment de tot el conjunt de cera amb guix refractari líquid.
En la micro fusió revestiment de tot l’arbre de cera.

 

 

 

Introducció de tots els motlles refractaris dins el forn de assecat:

 


Aquí s’eleva gradualment la temperatura a 750º C per assegurar-nos l’eliminació total de la cera i que no hi hagi humitat dins el motlle.

 

 


Procés de fundició:

 


El forn de bronze a 1.250ºC
En la micro fusió és més freqüent la utilització de llautó, plata...

 

 


Emplenat dels motlles de refractari sec a través dels abeuradors i colades amb bronze fos.

 


En la micro fusió emplenat i centrifugat.
Refredament, repòs i trencament dels motlles de guix per treure-hi la peça ja fosa.

 

 

 

 


Neteja de les peces:

 

 

 


Amb aigua o doll de sorra.
Tallar els abeuradors i colades per deixar-les a punt per soldar.
Soldadura  dels forats dels claus, repàs de les peces i cisellat.

 

 


Pàtines

 


Les peces de bronze se’ls hi apliquen òxids diluïts en aigua en proporcions adequades i foc. Així s’aconsegueixen les pàtines desitjades. Cada peça necessita un estudi previ, doncs és important pel realç de l’escultura.


Per acabar se’ls hi dona cera.

 

DIVERSITAT PRODUCTIVA
ÀREA CREATIVA
TÈCNIQUES
LOCALITZACIÓ

 

exametal@exametal.com

 

Ramon Viñas, 4. - 08930 Sant Adrià de Besòs. BARCELONA

Tlf: 93 462 12 00 - 93 462 12 53

Fax: 93 381 17 04

 

 

WEB-Dissany.jaume espasses

espasses@espasses.com